Τελευταιες Ειδησεις

Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2013

Προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
         ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  
                                                                         
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος  Ξάνθης και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) θέτουν σε λειτουργία το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ξάνθης.  Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. θα προσφερθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.                                                                                                
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8  και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.
Κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2013- Ιανουαρίου 2014, στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου  Ξάνθης  μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

 1. Νέες Τεχνολογίες
 • Πληροφορική (Ι) Επεξεργασία κειμένου-Διαδίκτυο (50Ω)
 • Πληροφορική(ΙΙ) Υπολογιστικά φύλλα - Παρουσιάσεις (50Ω)
 • Πληροφορική (ΙΙΙ) Βάσεις Δεδομένων- Εξειδικευμένα θέματα(50Ω)
 • Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) (25Ω)
 • Δημιουργία Ιστοσελίδας (50Ω)

 1. Ξένες γλώσσες
 • Αγγλικά για το χώρο εργασίας (25Ω)
 • Αγγλικά για τον τουρισμό          (25Ω)
 • Γαλλικά για τον τουρισμό           (25Ω)
 • Γερμανικά για τον τουρισμό      (25Ω)
 • Ιταλικά για τον τουρισμό            (25Ω)
 • Ισπανικά στον τουρισμό            (25Ω)

 1. Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις
  • Τοπική Ιστορία                              (25Ω)

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησηςσυνοδευόμενη με φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

Κατεβάστε την αίτηση εδώ.

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στην Αντωνιάδου Μαρίνα  

Τηλ. 2541083143

Εγγραφές θα γίνονται από Τετάρτη 25-09-2013:

Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη 9:00-14:00
Τετάρτη- Παρασκευή 9:00-18:00  
στο ΚΔΒΜ, Πλατείας Εμπορίου 44

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου