Τελευταιες Ειδησεις

Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2012

Αντιστέκονται στην κρίση οι επιχειρήσεις του περιβάλλοντος


Έχουν τζίρο 4,4 εκατ. ευρώ και μπορούν να γίνουν πυλώνας ανάπτυξης

Στα 4,4 δισ. ευρώ εκτιμάται ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος, ο οποίος εμφανίζει αντιστάσεις στην κρίση και μπορεί να αποτελέσει έναν από τους πυλώνες που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη.

Αυτά προκύπτουν από το «Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Επιχειρήσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος» που ολοκληρώθηκε με πρωτοβουλία του ΣΕΒ και ανακοινώθηκε σήμερα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

Το σχέδιο στοχεύει στην αξιολόγηση των προϋποθέσεων βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του τομέα, τον προσδιορισμό των επιχειρηματικών τάσεων και προοπτικών, καθώς και τον σχεδιασμό εναλλακτικών προτάσεων ανάπτυξης. Σύμφωνα με τη μελέτη:

- Στον τομέα δραστηριοποιούνται περίπου 1960 επιχειρήσεις και κατά τη δεκαετία 2000-2010, γνώρισε σημαντική ανάπτυξη, εμφανίζοντας μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης +4%, καλύτερο κατά +1,6% από τον αντίστοιχο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ. Σύμφωνα με το σχέδιο, οι ΑΠΕ, η Διαχείριση Αποβλήτων και η Ανακύκλωση αποτελούν τους πλέον δυναμικούς υποτομείς του τομέα του περιβάλλοντος, βάσει αποδοτικότητας και ετήσιων ρυθμών ανάπτυξης.

- Παρά τις επιδεινούμενες χρηματοοικονομικές επιδόσεις των περιβαλλοντικών επιχειρήσεων, συνολικά ο τομέας σήμερα εμφανίζει μεγαλύτερες αντιστάσεις στην επιδεινούμενη κρίση, σε σχέση με άλλους τομείς της οικονομίας, με προοπτικές σημαντικών επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ, δίκτυα και διασυνδέσεις, ανάπτυξη υποδομών διαχείρισης στερεών των αποβλήτων, κ.τλ. μέχρι το 2020.

- Οι ΑΠΕ μπορούν να αποτελέσουν έναν από τους επιχειρηματικούς πυλώνες που θα οδηγήσουν την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας μέσα από τη μεγαλύτερη διείσδυση στο εθνικό ενεργειακό ισοζύγιο. Αντίστοιχα, η Διαχείριση Αποβλήτων και η Ανακύκλωση πρέπει να εστιάσει στη διατήρηση του μεγέθους και της θέσης στην εγχώρια αγορά, με ενίσχυση των συμβιωτικών πρακτικών άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, τη διαφοροποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, την ενσωμάτωση υψηλής προστιθέμενης αξίας και την προώθηση της επιχειρηματικότητας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας.

www.newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου